לוח הצגות הבימה

הצגה יום תאריך שעה אולם  
עושה כרצונו
א 17-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
(כתוביות בעברית)
זרים מושלמים (כתוביות בעברית)
א 17-2-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
בעלה של אשתי
ב 18-2-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
(כתוביות בעברית)
עושה כרצונו (כתוביות בעברית)
ב 18-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
המלך ליר
ב 18-2-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
ג 19-2-2019 12:30 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
עושה כרצונו
ג 19-2-2019 17:00 אולם מסקין להזמנה
בעלה של אשתי
ג 19-2-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
(כתוביות באנגלית)
עושה כרצונו (כתוביות באנגלית)
ג 19-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
המלך ליר
ג 19-2-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיפור ב-17:00
ד 20-2-2019 17:00 אולם רובינא להזמנה
(כתוביות בעברית)
בעלה של אשתי (כתוביות בעברית)
ד 20-2-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
הילד חולם
ד 20-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
מיקה שלי
ד 20-2-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
מיקה שלי
ה 21-2-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
הילד חולם
ה 21-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
דב נבון
ה 21-2-2019 20:30 בלאנש רפפורט להזמנה
המעבדה הקומית
ה 21-2-2019 22:30 בלאנש רפפורט להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ש 23-2-2019 18:00 ברטונוב להזמנה
פרידה
ש 23-2-2019 19:00 אולם מסקין להזמנה
לילה אחד באפריל
ש 23-2-2019 19:00 אולם רובינא להזמנה
פרידה
ש 23-2-2019 21:00 אולם מסקין להזמנה
לילה אחד באפריל
ש 23-2-2019 21:30 אולם רובינא להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
א 24-2-2019 11:30 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
פרידה
א 24-2-2019 19:00 אולם מסקין להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
א 24-2-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
מאחורי הגדר
א 24-2-2019 20:30 אולם רובינא להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
ב 25-2-2019 14:00 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
מאחורי הגדר
ב 25-2-2019 17:00 אולם רובינא להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ב 25-2-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
הרובוטית
ב 25-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
ג 26-2-2019 09:30 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
מאחורי הגדר
ג 26-2-2019 17:00 אולם רובינא להזמנה
וונדי ופיטר
ג 26-2-2019 20:00 בלאנש רפפורט להזמנה
(כתוביות בעברית)
מי מפחד מוירג'יניה וולף? (כתוביות בעברית)
ג 26-2-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
הרובוטית
ג 26-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
מאחורי הגדר
ד 27-2-2019 17:00 אולם רובינא להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ד 27-2-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
(כתוביות בעברית)
הרובוטית (כתוביות בעברית)
ד 27-2-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
הרובוטית
ה 28-2-2019 11:00 אולם מסקין להזמנה
עושה כרצונו
ה 28-2-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
גרייניק ואלתרמן
ה 28-2-2019 21:30 בלאנש רפפורט להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
ו 1-3-2019 10:00 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
שבת תרבות
ש 2-3-2019 11:00 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
ש 2-3-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
עושה כרצונו
ש 2-3-2019 20:30 אולם רובינא להזמנה
ברטוד ואגנס
ש 2-3-2019 20:30 ברטונוב להזמנה
עושה כרצונו
א 3-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
ברטוד ואגנס
א 3-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
עושה כרצונו
ב 4-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
ג 5-3-2019 13:30 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
בעלה של אשתי
ג 5-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
מאחורי הגדר
ג 5-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
בעלה של אשתי
ד 6-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
מאחורי הגדר
ד 6-3-2019 20:30 אולם רובינא להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ה 7-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
בעלה של אשתי
ה 7-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ש 9-3-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
בעלה של אשתי
ש 9-3-2019 20:30 ברטונוב להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
א 10-3-2019 11:00 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
סיור מאחורי הקלעים
א 10-3-2019 12:30 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
הרובוטית
א 10-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
א 10-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ב 11-3-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
כפרה
ג 12-3-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
פרידה
ד 13-3-2019 17:00 אולם מסקין להזמנה
פרידה
ד 13-3-2019 19:00 אולם מסקין להזמנה
גבעת חלפון אינה עונה
ד 13-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
קח את אבא שלך ולך לעזאזל
ה 14-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
גבעת חלפון אינה עונה
ה 14-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
(כתוביות בעברית)
מי מפחד מוירג'יניה וולף? (כתוביות בעברית)
ה 14-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
המעבדה הקומית
ה 14-3-2019 22:30 בלאנש רפפורט להזמנה
גבעת חלפון אינה עונה
ש 16-3-2019 18:30 אולם רובינא להזמנה
קח את אבא שלך ולך לעזאזל
ש 16-3-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ש 16-3-2019 20:30 ברטונוב להזמנה
גבעת חלפון אינה עונה
ש 16-3-2019 21:00 אולם רובינא להזמנה
זרים מושלמים
א 17-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
גבעת חלפון אינה עונה
א 17-3-2019 20:30 אולם רובינא להזמנה
זרים מושלמים
ב 18-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
זרים מושלמים
ג 19-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
הרובוטית
ג 19-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
גבעת חלפון אינה עונה
ד 20-3-2019 11:00 אולם רובינא להזמנה
סיפור ב-17:00
ד 20-3-2019 17:00 אולם רובינא להזמנה
(כתוביות בעברית)
זרים מושלמים (כתוביות בעברית)
ד 20-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
הרובוטית
ד 20-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
גבעת חלפון אינה עונה
ד 20-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
זרים מושלמים
ה 21-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
יש רופא באולם
ה 21-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
ה 21-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
הערב מחזמר
ו 22-3-2019 21:30 בלאנש רפפורט להזמנה
זרים מושלמים
ש 23-3-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
יש רופא באולם
ש 23-3-2019 20:30 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
ש 23-3-2019 20:30 ברטונוב להזמנה
זרים מושלמים
א 24-3-2019 17:00 אולם מסקין להזמנה
זרים מושלמים
א 24-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
(כתוביות בעברית)
יש רופא באולם (כתוביות בעברית)
א 24-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
א 24-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
יש רופא באולם
ב 25-3-2019 11:00 אולם רובינא להזמנה
סיור מונגש מאחורי הקלעים
ב 25-3-2019 17:30 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
משפחה עליזה
ב 25-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
יש רופא באולם
ב 25-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ב 25-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
משפחה עליזה
ג 26-3-2019 11:00 אולם מסקין להזמנה
מיקה שלי
ג 26-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ג 26-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
סיפור ב-17:00
ד 27-3-2019 17:00 אולם רובינא להזמנה
מיקה שלי
ד 27-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ד 27-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
וונדי ופיטר
ד 27-3-2019 21:00 בלאנש רפפורט להזמנה
סימני דרך
ה 28-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ה 28-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
עקומים
ה 28-3-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ש 30-3-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
עקומים
ש 30-3-2019 20:30 ברטונוב להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
א 31-3-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
מיקה שלי
א 31-3-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ב 1-4-2019 11:00 אולם מסקין להזמנה
לילה אחד באפריל
ב 1-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ב 1-4-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
לילה אחד באפריל
ב 1-4-2019 22:30 אולם רובינא להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ג 2-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
(כתוביות בעברית)
מיקה שלי (כתוביות בעברית)
ג 2-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ד 3-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
מיקה שלי
ד 3-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ה 4-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ש 6-4-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
עושה כרצונו
א 7-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
עושה כרצונו
ב 8-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
(כתוביות בעברית)
יש רופא באולם (כתוביות בעברית)
ב 8-4-2019 21:00 אולם רובינא להזמנה
עושה כרצונו
ג 9-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
יש רופא באולם
ג 9-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
עיתונאי על תנאי
ד 10-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
יש רופא באולם
ד 10-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
זרים מושלמים
ה 11-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
1984
ה 11-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
משפחה עליזה
ה 11-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
וונדי ופיטר
ה 11-4-2019 20:30 בלאנש רפפורט להזמנה
1984
ש 13-4-2019 20:30 ברטונוב להזמנה
משפחה עליזה
ש 13-4-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
א 14-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
הרובוטית
א 14-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ב 15-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
הרובוטית
ב 15-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
סיבת המוות אינה ידועה
ג 16-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
בעלה של אשתי
ג 16-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
בעלה של אשתי
ד 17-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
(כתוביות בעברית)
סיבת המוות אינה ידועה (כתוביות בעברית)
ד 17-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
בעלה של אשתי
ה 18-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
עושה כרצונו
ה 18-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
עושה כרצונו
ש 20-4-2019 21:00 אולם מסקין להזמנה
ברטוד ואגנס
א 21-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
עושה כרצונו
א 21-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
זרים מושלמים
א 21-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
ברטוד ואגנס
ב 22-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
כפרה
ב 22-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
(כתוביות בעברית)
זרים מושלמים (כתוביות בעברית)
ב 22-4-2019 21:00 אולם רובינא להזמנה
ברטוד ואגנס
ג 23-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
(כתוביות באנגלית)
זרים מושלמים (כתוביות באנגלית)
ג 23-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
כפרה
ג 23-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
סיור מונגש מאחורי הקלעים
ד 24-4-2019 17:30 סיור מאחורי הקלעים להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ד 24-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
מיקה שלי
ד 24-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
ד 24-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
מי מפחד מוירג'יניה וולף?
ש 27-4-2019 20:30 ברטונוב להזמנה
מיקה שלי
ש 27-4-2019 20:30 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
ש 27-4-2019 20:30 אולם מסקין להזמנה
(כתוביות בעברית)
מי מפחד מוירג'יניה וולף? (כתוביות בעברית)
א 28-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
קח את אבא שלך ולך לעזאזל
א 28-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
מאחורי הגדר
א 28-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
ב 29-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
(כתוביות בעברית)
קח את אבא שלך ולך לעזאזל (כתוביות בעברית)
ב 29-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
מאחורי הגדר
ב 29-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
הרובוטית
ג 30-4-2019 20:00 ברטונוב להזמנה
קח את אבא שלך ולך לעזאזל
ג 30-4-2019 20:00 אולם מסקין להזמנה
מאחורי הגדר
ג 30-4-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה
סימני דרך
א 12-5-2019 20:00 אולם רובינא להזמנה