Tomer Sharon

תומר שרון

שחקן וזמר.

יוצא להקת הנח"ל.

השתתף בהצגות ובמחזות זמר ברוב התיאטרונים בארץ.

כמו כן מופיע בתכניות טלוויזיה ובסרטים.

משחק ב"הבימה" לסירוגין משנת 2003.