דלג לתפריט דלג לתוכן

ש"י עגנון

מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה. חתן פרס נובל לספרות לשנת 1966.

יליד פולין. עלה ארצה בשנת 1908.

הסיפור הראשון שפרסם בארץ היה "עגונות", בעקבותיו שינה את שמו משמואל יוסף צ'צ'קס לשמואל יוסף עגנון.

ספריו עוסקים בשאלות הקשורות לעם היהודי, בפסיכולוגיה. ביניהן : "הכנסת כלה", "תמול שלשום", "סיפור פשוט" ו"תהילה".

לשונו של עגנון מבוססת על מרכיבי לשון רבים : מקרא, מדרשים, לשון משנה ,חז"ל וסיפורי חסידים.

ספריו פורסמו בהוצאת "שוקן", שהוקמה בעיקר בשבילו.