Davit Gavish

דוית גביש

בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב

הופיעה בתיאטרון הפרינג' ובפסטיבל עכו. כמו כן בסרטי קולנוע

משחקת ב"הבימה" משנת 1997.

כלת פרס קלצ'קין.