רכז הנגישות:

יניב איתן

03-5266713/00

yaniv@habima.org.il‏

negishut