הדירקטוריון

בן עמי עינב

יו"ר – בן עמי עינב

אמנון דיק

סגן יו"ר – אמנון דיק

יוסי שחק

יו"ר ועדת כספים – יוסי שחק

אסתי אפלבאום פולני

יו"ר ועדת אסטרטגיה – אסתי

אפלבאום פולני