דלג לתפריט דלג לתוכן

 הדירקטוריון

בן עמי עינב

יו"ר – בן עמי עינב

אמנון דיק

סגן יו"ר – אמנון דיק

יוסי שחק

יו"ר ועדת כספים – יוסי שחק

אסתי אפלבאום פולני

יו"ר ועדת אסטרטגיה – אסתי
אפלבאום פולני

שלי חושן

שלי חושן

אלון צדוק

אלון צדוק