הדירקטוריון

יו"ר – נורית דאבוש

סגן יו"ר- בן עמי עינב

אמנון דיק

אסתי אפלבאום

יוסי שחק