דלג לתפריט דלג לתוכן

 הדירקטוריון

בן עמי עינב

יו"ר – בן עמי עינב

יוסי שחק

יו"ר  ועד כספים – יוסי שחק

אסתי אפלבאום פולני

יו"ר ועדת אסטרטגיה – אסתי
אפלבאום פולני

אלון צדוק

אלון צדוק

שלי חושן

שלי חושן