venues-big

הבימה אינו מוסד אמנותי בלבד. הוא אבן יסוד בתחיית השפה והתרבות העברית ובעיצוב תרבות החיים בישראל

אודות

90422-אילן ואודליה-page0001 (3)

דבר המנהלים

צופים יקרים, ידידי התיאטרון, מנויי הבימה הנאמנים, הבימה במשכנה החדש הבימה

למידע נוסף
union-big

איחוד תאטרוני אירופה

תיאטרון הבימה חבר ב"איחוד תיאטרוני אירופה" | Union of the Theatres of Europ

למידע נוסף
about-big

הבימה: תעודת זהות

" 'הבימה' אינו מוסד אמנותי בלבד. הוא אבן יסוד בתחיית השפה והתרבות העברית וב

למידע נוסף
values-big

חזון התיאטרון

א. כללי מסמך זה מבטא את תפיסת מועצת הנאמנים של תיאטרון הבימה בדבר החזון של

למידע נוסף
ההיטוריה של תיאטרון הבימה

קצת היסטוריה

קצת היסטוריה 1909 – נחום צמח מייסד בביאליסטוק את "הבימה" הראשונה המעלה הפק

למידע נוסף
| עמוד קודם