תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר

האתר הוקם ומופעל ע”י התיאטרון הלאומי הבימה במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת כרטיסים ולקבלת מידע על התיאטרון, ההצגות, היוצרים והשחקנים. האתר מיועד לקהל הרחב ולקהל המנויים של התיאטרון, להם יש מסלול VIP (מסלול מועדף), באתר והטבות מיוחדות בנוסף על ההטבות לקהל הרחב.


השימוש באתר

רכישת כרטיסים לקהל הרחב

לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס’ הבית, מס’ הדירה, ישוב ומיקוד, מס’ טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה. הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או כרטיס מנוי. העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה. לרכישת כרטיסים ניתן להגיע מהתפריט הראשי הנמצא בראש כל דף: מדף הצגה, מלוח הצגות מרכישת כרטיסים/רכישה מהירה או מדפים שונים באתר באמצעות כפתור מתאים.


מימוש כרטיסים של מנוי / חידוש מנוי

כל מנוי מקבל זיהוי וסיסמא (אותה יוכל לשנות לסיסמא שנוחה לו), לאיזור אישי באתר, דרכו המנוי יוכל לממש את המנוי, לחדש מנוי, לקבל הודעות על מבצעים והטבות, לקבל הודעות אישיות ולעקוב אחרי הצגות שטרם ראה.


איסוף הכרטיסים

איסוף הכרטיסים מתבצע בקופת הבימה. שעות פתיחת בהתאם לפעילות התיאטרון, בכל מקרה הקופה פתוחה לפחות שעה לפני מועד המופע (ובדרך כלל אף לפני). במידה והכרטיסים נרכשו בהנחת חיל או סטודנט יש לעבור דרך הקופה ולהציג את תעודה בתוקף. בתום ההזמנה הכרטיסים יישלחו לטלפון הנייד של הלקוח בהודעה טקסט, באם קיימת כתובת מייל יישלח גם מייל עם פירוט ההזמנה. יש להציג את הכרטיסים הדיגיטליים ישירות לסדרן בכניסה לאולם.


רכישת מנוי חדש

ניתן לרכוש מנוי ע”י יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות בטלפון: 03-6295555

או בטלפון 1-800-224161 או לחילופין להשאיר פרטים דרך אתר האינטרנט בעמוד מנויים ונציג טלפוני יחזור אליכם.


מועדון הגולשים של תיאטרון הלאומי הבימה

הצטרפות למועדון הגולשים היא קלה ומהירה ומתבצעת בדף הבית. חברי המועדון יזכו לעדכונים שוטפים ולהטבות ייחודיות. כל משתמש שנרשם לרשימת התפוצה של האתר, מסכים בזאת לקבל כתבות, עדכונים, מידע פרסומי או שיווקי לכתובת הדואר האלקטרוני שלו או לטלפון הנייד. בכל עת יתאפשר למשתמש להסיר עצמו לתשומת לב: בכל רכישה ובכל רישום באתר, אנא הקפידו למלא היטב את כתובת המייל שלכם ומספר טלפון אחד לפחות, זמין להתקשרות וזאת על מנת שהתיאטרון יוכל לאתר אתכם ע”מ לדווח על שינויים, ביטולים וכד’.

במקרה בו הלקוח מאחר להצגה, מכל סיבה שהיא, לא תותר כניסתו לאולם.

קיים איסור כניסה לאולמות עם אוכל ושתיה. כמו כן לא תתאפשר כניסה להצגות התיאטרון לתינוקות.


שינויים / ביטולים

מנוי יכול לבצע שינוי או ביטול עד יומיים לפני מועד ההצגה.

קהל רחב – לא ניתן לבטל את העסקה, כן ניתן לבצע שינוי מועד או שינוי הצגה עד יומיים לפני ההצגה המקורית, תיתכן תוספת תשלום בעד ביצוע השינוי.

במקרה בו הלקוח לא הגיע להצגה, מכל סיבה שהיא, הכרטיס נשמר לזכותו למשך חצי שנה מיום ההצגה, וניתן לממשו על בסיס מקום פנוי לאותה הצגה אליה לא הגיע. כדי לממש את הזכאות יש לעקוב אחר תאריכי ההצגה לפי האתר שלנו, להתקשר בבוקר ההצגה למוקד 03-6295555 על מנת לוודא שההצגה אכן מתקיימת ולא בוטלה או סגורה לאירוע, ובאחריות הנציג להשאיר מעטפה ללקוח, עם הכרטיסים הוא עולה לאולם ובאחריות הסדרנים להושיבו על סמך המקומות הפנויים.


מדיניות ותנאי שימוש

אנא קרא בעיון את כל התנאים.

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – “האתר”), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן “המשתמש” או “הלקוח”) לאמור בתנאי השימוש. התיאטרון הלאומי הבימה רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

האתר שומר על את הפרטיות של הגולשים, המבקרים בו. כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין או עפ”י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.


מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם למועדון באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של התיאטרון הלאומי הבימה התיאטרון ינקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע ותמונות שנמסרו על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.


שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן: ביצוע הזמנות ורכישת מנויים ו/או כרטיסים להצגות ומופעים המתקיימים בתיאטרון. משלוח מידע ופרסומים בנוגע לתיאטרון לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע להבימה בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו. יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

התיאטרון הלאומי הבימה מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שהתיאטרון הבימה יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.


אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה באתר, לרבות צד שלישי.


זמינות האתר

התיאטרון מתחייב לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת התיאטרון לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.


קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של התיאטרון הלאומי הבימה, אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום ע”י התיאטרון הבימה. משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגן בזכויות מהתיאטרון הלאומי הבימה


סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.


אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה.

מנויים מקבלים יותר!

רכשו מנוי וקבלו הנחות קבועות על כל אירועי הבימה

לרכישת מנוי
רוצים לראות עוד? הציצו ברפרטואר ההצגות שלנו